A

Automatyczna obróbka fotografii

  Czasem pojawia się potrzeba obrobienia ogromnej ilości zdjęć w celu wykonania określonej czynności – np. stworzenia miniatury o określonych rozmiarach.

  Robienie tego ręcznie jest strasznym marnotrawieniem czasu.
  Z pomocą przychodzi Adobe Scripting.

  Niemal wszystkie produkty Adobe posiadają możliwość pisania własnych skryptów opartych o AppleScript, JavaScript czy VBScript.

  Dzięki dokumentacji języka JavaScript dla programu Adobe Photoshop (Photoshop JavaScript Reference) możemy bardzo szybko stworzyć skrypt, który wykona za nas całą pracę..

  implementacja

  var thumbnailWidth = 120;
  
  var thumbnailHeight = 120;
  
  var originalRulerUnits = preferences.rulerUnits;
  
  preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;
  
  var inputFolder = Folder.selectDialog( "Select a folder to process" );
  
  var imageList = inputFolder.getFiles( /\.(jpg|png)$/i );
  
  for ( var i = 0; i < imageList.length; i++ )
  
  {
  
  	file = imageList[ i ];
  
  	open( file );
  
  	document = app.activeDocument;
  
  	document.changeMode( ChangeMode.RGB );
  
  	var documentWidth = UnitValue( document.width, "px" );
  
  	var documentHeight = UnitValue( document.height, "px" );
  
  	var documentRatio = documentWidth / documentHeight;
  
  	var thumbnailRatio = thumbnailWidth / thumbnailHeight;
  
  	if ( documentRatio >= thumbnailRatio )
  
  	{
  
  		document.resizeImage(
  
  			null,
  
  			UnitValue( thumbnailHeight, "px" ),
  
  			null,
  
  			ResampleMethod.BICUBIC
  
  		);
  
  	}
  
  	else
  
  	{
  
  		document.resizeImage(
  
  			UnitValue( thumbnailWidth, "px" ),
  
  			null,
  
  			null,
  
  			ResampleMethod.BICUBIC
  
  		);
  
  	}
  
  	var thumbnailX = 0.5 * ( document.width - thumbnailWidth );
  
  	var thumbnailY = 0.5 * ( document.height - thumbnailHeight );
  
  	var bounds = new Array(
  
  		thumbnailX,
  
  		thumbnailY,
  
  		document.width - thumbnailX,
  
  		document.height - thumbnailY
  
  	);
  
  	document.crop( bounds, 0, thumbnailWidth, thumbnailHeight );
  
  	var exportOptions = new ExportOptionsSaveForWeb();
  
  	exportOptions.quality = 50;
  
  	exportOptions.format = SaveDocumentType.JPEG;
  
  	exportOptions.optimized = true;
  
  	// Get document name (and remove file extension).
  
  	var filename = document.name.substr(
  
  		0,
  
  		document.name.lastIndexOf( '.' )
  
  	) || document.name;
  
  	var newName = filename + '.jpg';
  
  	var documentPath = document.path;
  
  	// Save for web filename issues.
  
  	if ( filename.length > 27 )
  
  	{
  
  		file = new File( document.path + '/temp_file.jpg' );
  
  		document.exportDocument(
  
  			file,
  
  			ExportType.SAVEFORWEB,
  
  			exportOptions
  
  		);
  
  		file.rename( newName ); // Restore original filename.
  
  	}
  
  	else
  
  	{
  
  		document.exportDocument(
  
  			File( document.path + '/' + newName ),
  
  			ExportType.SAVEFORWEB,
  
  			exportOptions
  
  		);
  
  	}
  
  	document.close( SaveOptions.DONOTSAVECHANGES );
  
  }
  
  preferences.rulerUnits = originalRulerUnits;

  Uruchomienie skryptu w Photoshopie polega na wybraniu z menu komendy „Browse” ( „File” > „Scripts” ) i wskazanie skryptu z dysku.