Obszar roboczy 3 kopia 7Obszar roboczy 3 kopia 7
  digital change Slide Reka ch Guide

Kontekst projektu

Reka.ch był ogromnym rocznym projektem relaunchu strony szwajcarskiej spółdzielni związanej z obrotem usługami turystycznymi. Reka to ponad 1000 pracowników obsługujących ponad 1 000 000 klientów i 1 000 000 rezerwacji rocznie. Projekt był elementem procesu digital rebrandingu i transformacji cyfrowej procesów: online onboardingu i marketingu usług. Ponadto doszło do integracji wielu działających dotychczas w rozproszeniu systemów i stworzeniu jednego powiązanego systemu wspierającego sprzedaż i obsługę.

Wyzwanie

Projekt przebudowy strony był ściśle powiązany z wieloma innymi projektami odbywającymi się w tym samym czasie dla klienta i realizowanymi przez różnych dostawców. Wymagał zatem dobrej komunikacji i organizacji na poziomie developmentu poszczególnych usług składowych, które były integrowane w ramach nowo powstającej platformy.

Był to również pierwszy tak duży projekt technologiczny klienta, w związku z czym należało podjąć dodatkowe wysiłki w dziedzinie komunikacji i organizacji, żeby pokonać tę barierę i przekonać klienta do nowych narzędzi i specyficznego dla projektów technologicznych workflow.

Projekt realizowany był przez 13 miesięcy z miesięcznymi Sprintami, a następnie był w fazie rozwoju i maintenance wspieranego przez nas zespół. Z powodu wielkości i skomplikowania projektu był on pełen ryzyk związanych z czasem i budżetem, które udało się skutecznie zminimalizować i dostarczyć projekt zadowolonemu z finalnego rezultatu klientowi.

.

Realizacja

Klient postanowił połączyć dwa silosy biznesowe, którymi są Reka-Geld zajmujący się obsługą potrzeb podróżujących i systemu checków Reka oraz Reka-Ferien odpowiedzialnego za wypoczynek i usługi związane z obiektami turystycznymi. Przedłużeniem tych procesów biznesowych było połączenie systemów działających do tej pory w rozłączny sposób (zarówno Reka-Geld jak i Reka-Ferien funkcjonowały dotychczas osobno).  Przed nami stało zadanie połączenia dwóch różnych CMSów i umożliwienie wzajemnej edycji i przesyłania treści między Neos CMS a October CMS. Było to wdrożenie nietypowego rozwiązania, które wymagało nieszablonowego podejścia w zakresie wyspecyfikowania wymagań, a zakończone zostało przeprowadzeniem z sukcesem pełnej integracji.

Rezultaty

Klient po uruchomieniu nowej platformy chwali się znacznym uproszczeniem obsługi klienta za sprawą prostego systemu zakładania kont dla użytkowników indywidualnych, pracodawców oraz punktów usługowych, a także za sprawą narzędzi pozwalających klientom dokonywać lepszych i szybszych wyborów. Dzieje się to także dzięki przygotowanym przez nas kalkulatorom i interaktywnej pomocy dostępnej na stronach www. Klient również przyznaje, że doszło do usprawnienia pracy wewnętrznej w wyniku przejścia transformacji cyfrowej. Przede wszystkim usprawnieniu uległa praca działu sprzedaży i marketingu. Między innymi dzięki połączeniu systemów sprzedażowych, CRM i innych usług wspierających sprzedaż. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj - strona w języku angielskim.

M&F

Moduły i funkcjonalności

Strona główna

Składająca się z 4 site'ów strona główna Reka-Geld pozwala na obsługę różnych interesariuszy wchodzących na stronę Reka: Klientów indywidualnych, właścicieli firm, partnerów transakcyjnych, mediów. Ponadto każdy z site'ów jest dostępny w 4 wersjach językowych: niemieckim, angielskim, francuskim i włoskim. Każdy z interesariuszy trafia na własny landing page, który wprowadza i opisuje ofertę dla danej grupy.

Wyszukiwarka

W związku ze skalą i rozmiarem strony obsługuje ją moduł wyszukiwania oparty o zapewniający wysoką wydajność silnik Elasticsearch. Wyszukiwarka zapamiętuje historię wyszukiwania użytkownika, podpowiada wyszukiwane frazy i kategoryzuje wyniki wyszukiwania w zależności od miejsca pochodzenia danej treści, czy jej typu.

Formularze B2B

Strona dysponuje formularzem kalkulatora przeznaczonym dla właścicieli firm. Kalkulaor pozwala szybko zorientować się w szczegółowych kosztach wprowadzenia do swojej oferty benefitów dla pracowników bonów: Reka-Checks i Reka-Lunch. Ponadto w ten sposób klient może szybko przejść od wyników kalkulacji do propozycji oferty dla jego firmy.

Formularze B2C

Aby przystąpić do partnerskiej współpracy z Reką jako punkt, który obsługuje płatności za pomocą bonów Reka, punkt musi najpierw dokonać odpowiedniej rejestracji w CRM klienta. Formularz rejestracji w RekaNet umożliwia dołączenie do wspomnianej sieci współpracy partnerskiej.

RekaGuide

Reka Guide jest dedykowanym modułem mapy-wyszukiwarki służącym do wyszukiwania punktów obsługujących płatności Reka na terenie Szwajcarii. Punkty są skategoryzowane w zależności od branży i przyjmowanych metod płatności. Wyszukany katalog użytkownik może wygodnie pobrać, aby go sobie wydrukować. Wybrane punkty można dodać do ulubionych, aby w łatwy sposób skonstruować własną listę punktów, które nas interesują. Ponadto katalog pozwala nam poznać szczegóły przeglądanych punktów i zapoznać się z ich ofertą, w tym godzinami otwarcia obiektów.

Moduł dla mediów

Moduł Medien oferuje skategoryzowane paczki materiałów dedykowane dla mediów dostępne w kilku językach razem z możliwością ich przejrzenia w galerii foto-wideo.

Formularz loterii

Reka może przygotowywać różne konkursy i loterie na swojej stronie za pomocą kilku szablonów do ich tworzenia. Pozwala to na dużą dowolność w organizowaniu mini-aktywacji użytkowników połączonych ze zbieraniem leadów od użytkowników do celów marketingowych. 

Helpcenter

Helpcenter jest rozbudowanym modułem pomocy Q&A pozwalającym w krótkim czasie znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z wygodnym podziałem na kategorie i subkategorie oraz przełączaniem między site'ami. Helpcenter jest wspierany silnikiem wyszukiwania ElasticSearch.

ZP

Zakres projektu

 • Frontend CSS/Typescript/Vue.JS
 • RWD
 • Dostosowanie do WCAG 2.0 A/AA
 • Wdrożenie animacji Lottie.js
 • Neos CMS z obsługą 4 języków - niemieckiego, angielskiego, włoskiego i francuskiego
 • System cache'owania oparty na Redis
 • Implementacja silnika wyszukiwania ElasticSearch z obsługą dostarczonych synonimów wspomagana zewnętrznie wynikami z Google Maps API
 • Integracja z zewnętrznymi systemami: przez Reverse Proxy z October CMS, przez szynę integracyjną z Salesforce, z IdP RekaNet
 • Wdrożenie konceptu analityki strony: przygotowanie Data Layer, definicja eventów i implementacja GTM
 • Przygotowanie szkolenia z obsługi CMS
 • Setup i obsługa środowiska serwerowego klienta Windows Server i MS SQL
 • Doradztwo, nadzór techniczny nad wybranymi tematami
  • Obsługa maintenance