Obszar roboczy 3 kopia 7Obszar roboczy 3 kopia 7

"Podróż po szwajcarskich markach" zaznajamia klientów z ofertą marek partnerskich banku.

Kontekst projektu

Realizacja dla Raiffeisen jest efektem współpracy ze szwajcarskim oddziałem naszej sieci partnerskiej - JvM / Limmat. Stworzyli oni koncept kreatywny gry, który my wyprodukowaliśmy i wdrożyliśmy. 

Wyzwanie

Celem projektu była aktywizacja klientów Raiffeisen korzystających z konsumenckiego portalu https://memberplus.raiffeisen.ch oraz dostarczenie im informacji o promocjach i rabatach, jakie czekają na nich dzięki programowi partnerskiemu banku.
Ze względu na multikulturowość Szwajcarii projekt zrealizowano w trzech wersjach językowych: włoskiej, niemieckiej i francuskiej.

Realizacja

Gra Raiffeisen nosi nazwę „Entdeckungsreise schweizer Marken”, czyli "Podróż po szwajcarskich markach". Zadaniem gracza jest jak najdokładniejsze zaznaczenie na mapie Szwajcarii lokalizacji siedzib słynnych firm czy brandów jak np. Lindt & Sprüngli czy FC Zurich. Liczba zdobytych punktów zależy od dokładności wskazania oraz szybkości. Ponadto użytkownik może dowiedzieć się ciekawostek o wskazanych miejscach. Cała gra rozgrywana jest na kolorowej makiecie Szwajcarii, na której przestawiono wiele geograficznych i przyrodniczych elementów, jak góry, jeziora, szlaki i zabytki.

Rezultaty

Wyniki po zakończeniu 3 miesięcznego konkursu przekroczyły oczekiwania estymowane na początku projektu. Ponad 6 tysięcy wypełnionych formularzy przełożyło się na na pozyskanie około 2 tysięcy potencjalnych leadów.

M&F

Moduły i funkcjonalności

Tutorial

Intuicyjny samouczek zaznajamiający użytkowników z mechaniką gry.

Pula zagadek

Podczas każdej rozgrywki system losuje 10 z puli 56 marek, które musi zlokalizować uczestnik.

Lokalizator

Po wyświetleniu nazwy marki uczestnik ma 15 sekund, aby na ilustrowanej mapie Szwajcarii zaznaczyć jej siedzibę. Następnie system ujawnia jej rzeczywiste położenie i podaje odległość między faktyczną lokalizacją siedziby a wskazaniem gracza.

Punktacja

Stworzyliśmy algorytm obliczający sumę punktów - uwzględnia on czas udzielenia odpowiedzi oraz różnicę kilometrów między wskazaniem a miejscem docelowym.

Ranking

Po zakończeniu rozgrywki uczestnik może zapisać swój wynik w rankingu, aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

ZP

Zakres projektu

  • Implementacja makiet UX i design
  • Programowanie frontend / backend
  • Opracowanie i integracja z API
  • Wsparcie administracyjne podczas trwania konkursu