Obszar roboczy 3 kopia 7Obszar roboczy 3 kopia 7

Innowacyjne podejście do przeprowadzenia transformacji cyfrowej poprzez opracowanie zaawansowanej platformy internetowej umożliwiającej sprawne zarządzanie biznesem przez dekarzy na terenie Polski.

Kontekst projektu

Dakea to marka lidera na rynku europejskim, Altaterra, która produkuje i sprzedaje wysokiej jakości okna dachowe i powiązane produkty.

Tworzy produkty z myślą o profesjonalistach - dekarzach i dystrybutorach Dakea. I to właśnie dla nich powstała potrzeba opracowania platformy, która realizowałaby główny cel: usprawnienie prowadzenia biznesu przez dekarzy.

Wyzwanie

Wspólnie z dedykowanym zespołem po stronie marki Dakea mieliśmy za zadanie przeprowadzić proces zaprojektowania, wdrożenia i obsługi platformy, która zmieni sposób korzystanie z mediów cyfrowych przez branżę dekarską  Zapewniliśmy zaplecze strategiczne, analityczne i technologiczne w tym projekcie - zbudowaliśmy nową platformę Dakea BOSS.app wraz z aplikacjami mobilnymi oraz realizujemy rozwój i stałe wsparcie technologiczne,a także merytoryczne.

Jednym z wyzwań okazało się opracowanie przepływu danych, w tym ofert pomiędzy dwoma głównymi grupami użytkowników systemu: dekarzami i dystrybutorami. Kolejnym było rozdzielenie zakresu funkcjonalnego pomiędzy platformy desktop i mobilną, wynikająca ze specyfiki scenariuszy użycia poszczególnych elementów funkcjonalnych platformy.

Realizacja

Opracowaliśmy schematy przepływu danych pomiędzy rolami użytkowników i na tej podstawie opracowaliśmy klikalne makiety systemu, który umożliwiał realizację 4 głównych funkcjonalności:

- kalkulator wycen 
- elektroniczny katalog produktów
- kreator stron www dla dekarza
- program partnerski

Rezultaty

Wspólna praca dwóch interdyscyplinarnych zespołów po stronie Altaterra i 180heartbeats przyniosła wymierne efekty. Stworzyliśmy serwis www oraz aplikacje mobilne dla urządzeń Apple i Android, które dają możliwość korzystania z poniższych modułów z podziałem na platformy desktop i mobilną.

M&F

Moduły i funkcjonalności

Rejestracja dekarzy na platformie Dakea BOSS.app

Główne moduły systemu dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na platformie Dakea BOSS.app.

 

Proces rejestracji został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zaangażowanie dekarzy do wprowadzania danych, dlatego zaimplementowany został mechanizm pobierania danych firmowych z GUS po wprowadzeniu numeru NIP. 

Kalkulator wycen

To moduł wspomagający proces zarządzania firmą dekarską w zakresie przygotowywania ofert dla inwestorów. Rozbudowany formularz umożliwia:

 • - wprowadzenie danych inwestora i miejsca inwestycji,
 • - wybranie produktów z katalogu Dakea,
 • - dodanie własnych produktów dekarza niezbędnych do realizacji oferty,
 • - wysłanie oferty do dystrybutora w celu uzyskania upustu od cen katalogowych,
 • - dodanie marży procentowo lub kwotowo,
 • - uzupełnienie listy kosztów poszczególnych prac dekarskich i szacowany czas ich trwania,
 • - określenie poziomu trudności inwestycji, która przekłada się na procentowy wzrost kwoty wyceny,
 • - wpisanie wiadomości do klienta, która będzie zawarta w wycenie,
 • - podsumowanie oferty i określenie stawki VAT dla całej wyceny.

 

Po zakończeniu przygotowania wyceny możliwe jest wygenerowanie oferty do pliku PDF.

Elektroniczny katalog produktów

Cennik produktów Dakea jest dostępny w pełnym zakresie przy tworzeniu kalkulacji wycen. Możliwe jest wyszukiwanie produktów po nazwach lub numerze katalogowym. Prezentowana jest cena katalogowa, a także parametry techniczne.

Kreator stron www dla dekarza

Dzięki temu modułowi dekarz może w kilkanaście minut stworzyć spersonalizowaną stronę internetową, która może być jego wizytówką dla inwestorów. Zakres funkcjonalny tego modułu umożliwia:

 • - określenie adresu strony www w domenie dakeabossapp.pl,
 • - dodanie danych kontaktowych,
 • - wgranie zdjęcia firmowego, które będzie głównym zdjęciem strony internetowej,
 • - dodanie adresów stron w mediach społecznościowych,
 • - podanie nazwy strony i opisu firmy,
 • - wprowadzenie opisu firmy,
 • - opisanie zakresu usług dekarskich,
 • - dodanie listy haseł związanych z usługami dekarskimi realizowanymi przez firmę, tak aby podkreślić usługi, w których specjalizuje się firma
 • - podanie listy realizacji / inwestycji jakie zostały już zrealizowane i dołączenie do nich opisu i zdjęć.

 

Tak przygotowany zakres informacji, może zostać opublikowany w dwóch różnych szablonach graficznych.

Program Partnerski

Moduł jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia programu lojalnościowego umożliwiającego rejestrację produktów Dakea przez dekarzy i dystrybutorów, a następnie wymianę punktów w ramach Programu Partnerskiego Dakea na nagrody.

Cały proces odbywa się online za pomocą dedykowanych podstron w 3 krokach:

 • - rejestracja kodu z okna Dakea możliwa jest zarówno z poziomu przeglądarki w komputerze, jak i aplikacji mobilnej, dostępnej w sklepie AppStore i Android Market,
 • - ilość punktów w programie, a także status ich przyznawania jest dostępny na koncie w systemie Dakea BOSS.app,
 • - odbiór nagród możliwy jest w dedykowanym sklepie na stronach serwisu www, gdzie środkiem płatniczym są Daki, punkty uzyskane w w Programie Partnerskim Dakea. 
Program Partnerski - sklep z nagrodami

Istotnym elementem Programu Partnerskiego Dakea jest sklep z nagrodami. Dekarz może:

 1. - przejrzeć aktualny katalog,
 2. - dokonać zamówienia,
 3. - otrzymać potwierdzenie.

Operator sklepu może na bieżąco obsługiwać zamówienia i weryfikować dostępność produktów i dane podmiotów składających zamówienia.

Dakea BOSS.app Aplikacja mobilna dla dekarzy

W ramach platformy Dakea BOSS.app opracowaliśmy projekt aplikacji mobilnej, w której dostępne będą w sposób intuicyjny główne funkcjonalności platformy:

 • - rejestracja okna,
 • - dodawanie realizacji do publikacji na stronie www,
 • - tworzenie szybkiej wyceny,
 • - dostęp do kalkulatora wycen.
Dakea BOSS.app Aplikacja mobilna: REJESTRACJA OKNA

Moduł skaner, w którym dostępna jest procedura rejestracji produktu to kluczowy element Programu Partnerskiego Dakea.

Dzięki zaimplementowania zaawansowanego mechanizmu optycznego rozpoznawania znaków (ang. OCR - optical character recognition) możliwe jest skanowanie etykiet okien i innych produktów Dakea, rozpoznawanie ich typu i przypisywanie odpowiedniej liczby punktów na konto Programu.

Możliwe jest także zeskanowanie QR kodu okna w celu jego identyfikacji. Weryfikacja online numeru seryjnego z centralną bazą produktów pozwala na zautomatyzowanie tego procesu.

Aplikacja mobilna: REALIZACJE

W  ramach modułu realizacji, opracowany został mechanizm wprowadzania danych dotyczących inwestycji realizowanych przez dekarza, tak aby możliwe było wykorzystanie ich na utworzonej przez dekarza stronie www w ramach modułu kreator strony www, dostępnej w wersji www platformy Dakea BOSS.app.

Dakea BOSS.app Aplikacja mobilna: SZYBKA WYCENA

Potrzeba szybkiego skorzystania przez dekarza z katalogu produktów dostępnego w każdej chwili na budowie lub w drodze do klienta, były punktem wyjścia do opracowania modułu szybkiej wyceny. W kilku krokach dekarz może:

 • - sprawdzić ceny wybranych produktów i ich główne cechy jak wymiary i numer katalogowy,
 • - dodać rabat,
 • - uzupełnić stawkę VAT,
 • - przygotować notatkę,
 • - wygenerować PDF, a następnie udostępnić go w dowolny sposób na smartfonie.
Aplikacja mobilna: KALKULATOR WYCEN

Dostęp do wcześniej przygotowanych kalkulacji w dowolnym czasie to priorytet jaki przyświecał przy pracach nad modułem kalkulatora wycen dostępnego zarówno w wersji desktop jak i RWD z poziomu aplikacji mobilnej.

ZP

Zakres projektu

 • prototypy funkcjonalności
 • fontend CSS/JS
 • RWD
 • wdrożenie Neos CMS, wliczając w to development dodatkowych modułów
 • integracja z zewnętrznymi usługami, w tym systemem informacyjnym GUS
 • przygotowanie dostępnego online StyleGuidea CSS/JS
 • wystawienie API dla systemów SalesForce
 • przeprowadzenie szkolenia z obsługi CMS
 • zaprojektowanie i development aplikacji mobilnej dla platformy iOS i Android w rozwiązaniu hybrydowym (React Native) 
 • wdrożenie systemu wymiany danych i walidacji numerów seryjnych z systemami wewnętrznymi Altaterra na potrzeby Programu Partnerskiego