Obszar roboczy 3 kopia 7Obszar roboczy 3 kopia 7

Nowa kampania w ramach misji społecznej Ben & Jerry's, Miłość Nie Wyklucza i Parady Równości. Wspólnie z F25 Production House zorganizowaliśmy Poloneza Równości, którego w geście solidarności z rówieśnikami LGBT+ na studniówce zatańczyli maturzyści z 1SLO Bednarska w Warszawie.

Strategia

Studniówka to ważny dzień w życiu każdego młodego człowieka, swego rodzaju symbol wejścia w dorosłość. Polonez jest jej nieodłączną tradycją. Jednak, jak wiele innych tańców, dyktuje wyłącznie heteronormatywne wzorce kulturowe, trudne do przyjęcia dla osób nieheteroseksualnych. Często odmawia się im prawa do zatańczenia z wybranym partnerem czy partnerką. Stawia ich to w niekomfortowej sytuacji, a nierzadko skłania do rezygnacji z udziału w zabawie. W przeciwieństwie do par hetero, które nie muszą nikogo pytać o zdanie i mogą na studniówkę przyjść z kim chcą.

Sytuację młodych osób LGBT+ dodatkowo pogarsza fakt, że szkoła jest miejscem, gdzie najczęściej doznają przemocy, a ta obok osamotnienia i braku akceptacji stanowi jedną z przyczyn depresji i myśli samobójczych wśród nastolatków LGBT+ - miewa je aż 70% z nich*. Wydawałoby się, że wsparciem może być dom rodzinny, ale często nie jest. Brak akceptacji najbliższych skutkuje ogromnym poczuciem osamotnienia, na które uskarża się aż 70% młodych osób LGBT+**. W tych okolicznościach pozytywnym sygnałem jest, że 76% uczniów i studentów w Polsce zauważa przemoc skierowaną przeciwko rówieśnikom LGBT+***.

Kreacja

Polonez Równości zatańczony w parach jednopłciowych przez maturzystów z Bednarskiej jest odpowiedzią na pomijanie potrzeb młodych nieheteronormatywnych osób w czasie wydarzeń takich jak studniówka czy innych ważnych wydarzeń. Symbolizuje marsz ku przyszłości. Chcemy wmaszerować w lepszą przyszłość, lepszą dla Polski i dla nas, gdzie będziemy darzyć się tolerancją, będziemy darzyć się miłością, będziemy na siebie wrażliwi. Bo każdy ma prawo kochać kogo chce.

Polonez Równości został udokumentowany w filmie w reżyserii Michała Marczaka. W filmie przedstawiono przygotowania do studniówki, poloneza i after party. Z kolei dzięki stronie polonezrowności.pl można zamenifestować swoje poparcie dla osób LGBT+.

* Badania zlecone przez Kampanię Przeciw Homofobii, Fundację Trans-Fuzja i Lambdę Warszawa dane: Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015–2016 pod red. Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Winiewskiego.
** tamże.
*** Tęcza pod lupą, czyli wszystko co chcecie wiedzieć o LGBT+, ale boicie się zapytać, Mirosława Makuchowska, Cecylia Jakubczak, Agata Chaber.

  • 1