Obszar roboczy 3 kopia 7Obszar roboczy 3 kopia 7

Kontekst projektu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a wczesniej Fundacja Dzieci Niczyje jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się problematyką szeroko rozumianego krzywdzenia dzieci. W tym roku obchodzi ona 30 lecie swojego istnienia, w związku z jubileuszem przygotowaliśmy kompletny redesign strony spójny z nową linią graficzną, którą na tę okazję przygotowaliśmy. 

Wyzwanie

Praca nad projektem oparta była na problemach i mankamentach, które pojawiły się w niezależnym audycie, który przedstawił priorytetowe kwestie do rozwiązania:
- problem wizerunkowy - strona nie budowała świadomości i wizerunku Fundacji
- braki w komunikatach dotyczących głównego problemu, którym zajmuje się Fundacja
- niespójny przekaz strony i jej roli
- niewidoczne osiągnięcia strony
- nieprzyjazna nawigacja
- przeładowanie treściami

Realizacja

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy nową koncepcję architektury informacji, którą zwalidowaliśmy z myślą o grupach interesariuszy korzystających ze strony, a następnie oparliśmy na tym UX strony i koncepcję szaty graficznej w nowym key visual, w którym przygotowane zostały również inne materiały promocyjne. Projekt zrealizowaliśmy na Neos CMS, który pozwala na operowanie stroną w wygodny i bezpieczniejszy sposób, niż poprzednio używany Wordpress. W ramach realizacji zadbaliśmy również o dostosowanie strony do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Przygotowaliśmy również narzędzie pozwalające na przeniesienie części działalności FDDS do internetu - dedykowane rozwiązanie do tworzenia i generowania petycji internetowych, dzięki któremu możliwe jest aktywizowanie internautów w ważnych dla Fundacji sprawach.

Rezultaty

- strona została zreorganizowana według nowego klucza architektury informacji,
- komunikacja poprowadzona jest w jasny i wyraźny sposób, podkreśla również identyfikację i wizerunek Fundacji,
- nawigacja została usprawniona a podstrony tematyczne pogrupowały wspólne tematy na jednej przestrzeni dla lepszej prezentacji fundacji,
- część fundraisingowa strony została przeorganizowana, a strona została zreorientowana na skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy,
- poprawa komfortu użytkowania strony na urządzeniach mobilnych przyniosła w efekcie 15% wzrost udziału urządzeń mobilnych w przeglądaniu strony
- daliśmy Fundacji możliwość tworzenia petycji internetowych i kampanii mailowych